Velkommen til CopenhagenTAN.
CopenhagenTAN og dens tilknyttede partnere, der tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:.

Fortrolighed
Se vores note om
Fortrolighed, hvilket også dækker dit besøg hos CopenhagenTAN, og vores praksis.

Elektronisk kommunikation
Når du besøger CopenhagenTAN eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på denne hjemmeside.

Copyright
Alt indhold på denne hjemmeside, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører CopenhagenTAN eller leverandører til CopenhagenTAN. Alt software anvendt på denne hjemmeside tilhører CopenhagenTAN eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.
CopenhagenTAN giver begrænset licens til at bruge denne hjemmeside til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CopenhagenTAN.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af denne hjemmeside eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af denne hjemmeside eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.
Denne hjemmeside eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra CopenhagenTAN. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logo'er, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra CopenhagenTAN og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende CopenhagenTAN's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra CopenhagenTAN. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af CopenhagenTAN.
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til CopenhagenTAN's web-site så længe linket ikke afbilder CopenhagenTAN, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge CopenhagenTAN's logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af denne hjemmeside, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto.
CopenhagenTAN og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred", overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. CopenhagenTAN forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du ind taster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du CopenhagenTAN og det's partnere en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver CopenhagenTAN og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage CopenhagenTAN eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
CopenhagenTAN har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. CopenhagenTAN kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
CopenhagenTAN og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos CopenhagenTAN forbliver CopenhagenTAN's ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at risikoen for bortkommet post tages af CopenhagenTAN.
Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil CopenhagenTAN modtager varerne.

Produktbeskrivelser
CopenhagenTAN og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, CopenhagenTAN kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på denne hjemmeside, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af CopenhagenTAN ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter
Parter, andre end CopenhagenTAN og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på denne hjemmeside. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers hjemmesider.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres hjemmesider.
CopenhagenTAN påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DENNE HJEMMESIDE LEVERES AF CopenhagenTAN PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. CopenhagenTAN KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER CopenhagenTAN ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. CopenhagenTAN KAN IKKE GARANTERE AT DENNE HJEMMESIDE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA CopenhagenTAN ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. CopenhagenTAN KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Hjemmeside politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på denne hjemmeside. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos CopenhagenTAN. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores hjemmeside, politikker, og ovenstående retningslinier.

 

 

Trustpilot
Brands